μουσική χωρίς δικαιώματα

Οι Τιμές μας

Τύπου Spotify*

89€
Ετήσια

Online player τύπου "Spotify"
 • Δικό μας player
 • Interactive εμπειρία
 • Αγαπημένες λίστες
 • 86 τρίωρες λίστες
 • Shuffle - loop
 • Radio lists
Άδεια χρήσης μουσικής
 • Άδεια από τον δημιουργό
 • Αναρτημένη στη σελίδα σας
Δήλωση ν.1599/86
 • Ανάθεσης δικαιωμάτων
 • Αποκλειστικής δημιουργίας
Γνωμοδοτήσεις νομιμότητας
 • 4 γνωμοδοτήσεις Ο.Π.Ι.
Ανακοινώσεις τύπου
 • 10 ανακοινώσεις σε εφημερίδες

ΒΑΣΙΚΗ

69€
Ετήσια

Online player basic
 • Δικό μας player
 • Interactive εμπειρία
 • Αγαπημένες λίστες
 • 86 τρίωρες λίστες
 • Shuffle - loop
 • Radio lists
Άδεια χρήσης μουσικής
 • Άδεια από τον δημιουργό
 • Αναρτημένη στη σελίδα σας
Δήλωση ν.1599/86
 • Περί μη ανάθεσης δικαιωμάτων
 • Αποκλειστικής δημιουργίας
Γνωμοδοτήσεις νομιμότητας
 • 4 γνωμοδοτήσεις Ο.Π.Ι.
Ανακοινώσεις τύπου
 • 10 ανακοινώσεις σε εφημερίδες

Χωρίς Ίντερνετ

99€
Ετήσια

Offine player
 • Δικό μας player
 • Auto next
 • λίστες μέσω Googledrive
 • Radio λίστες μόνο
 • Τα καλύτερα τραγούδια μας
Άδεια χρήσης μουσικής
 • Άδεια από τον δημιουργό
 • Αναρτημένη στη σελίδα σας
Δήλωση ν.1599/86
 • Περί μη ανάθεσης δικαιωμάτων
 • Αποκλειστικής δημιουργίας
Γνωμοδοτήσεις νομιμότητας
 • 4 γνωμοδοτήσεις Ο.Π.Ι.
Ανακοινώσεις τύπου
 • 10 ανακοινώσεις σε εφημερίδες